Kancelaria Biegłego Rewidenta - Halina Noculak
os. Lecha 72/7
61-296 Poznań
tel./fax: +48 61 8778046
email: halinanoculak@neostrada.pl
NIP: 782-121-59-23

Wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1985

Działalność:
Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Biegły Rewident nr 7461